Şedinţa Consiliului European Family Businesses din 26-04-22

Poziția EFB în ceea ce priveste întreprinderile

cu capitalizare medie

 

Mid-Caps sunt întreprinderile mijlocii prea mari pentru categoria IMM-urilor și prea mici pentru categoria întreprinderilor mari. Deși reprezintă o parte vitală a economiei europene, companiile cu capitalizare medie sunt încă subreprezentate în politică. De asemenea, este important să rețineți că majoritatea dintre aceștia sunt afaceri de familie și sunt campionii noștri regionali și naționali, oferind locuri de muncă stabile în țări și regiuni. Această lucrare explorează importanța Mid-Caps și prezintă argumentul pentru care au nevoie de recunoaștere ca entitate specifică.

1. Sprijinirea afacerilor reziliente: Intreprinderile mijlocii investeșc adesea prin capitaluri proprii, mai degrabă decât prin îndatorare și, în general, sunt mai concentrate pe capitalul uman decât pe profit. Fiecare măsură care duce la consolidarea echității este deosebit de importantă, așa cum am văzut în timpul pandemiei de COVID-19. Întreprinderile cu capitalizare medie sunt rezistente și, în situații de criză, caută să asigure și să creeze locuri de muncă, în loc să le reducă, ceea ce le sporește importanța în comunitățile locale, precum și în economia europeană mai mare.

2. Efectul de blocare: Stabilirea unei definiții pentru afacerile cu capitalizare medie ar încuraja IMM-urile să crească, având în același timp o perioadă de tranziție mai sigură pentru a le încuraja să se dezvolte sustenabil. Acest lucru ar permite întreprinderilor europene să aibă performanțe mai bune pe scena internațională.

3. O mai bună înțelegere a ecosistemelor noastre industriale și de afaceri: crearea unei definiții pentru afacerile cu capitalizare medie ar duce la o mai bună reprezentare a structurii economice europene. Pe lângă aceasta, stabilirea testului de afaceri Mid-Caps near asigura că politicile nu au un efect negativ asupra întreprinderilor noastre mijlocii.

4. Accesul la finanțare și, sprijin financiar: recunoașterea întreprinderilor cu capitalizare medie ar asigura că acestea pot accesa cu ușurință măsuri specifice de finanțare a întreprinderilor, inclusiv finanțare publică și centrală.

5. Sprijinirea cercetării și dezvoltării: crearea unor măsuri specifice care să permită întreprinderilor cu capitalizare medie să investească în cercetare și dezvoltare, ceea ce le-ar permite să se dezvolte și să devină mai competitive.

6. Achiziții publice: crearea unei categorii cu capitalizare medie la scară europeană ar determina Comisia să regândească procedurile de accesare a contractelor de achiziții publice pentru a include companiile cu capitalizare medie pentru a contribui puternic la creștere, inovare și ocuparea forței de muncă în întreaga Europă.

Ce sunt intreprinderile cu capitalizare medie (Mid-caps) și de ce sunt acestea importante?

Intreprinderile cu capitalizare medie sunt vitale pentru Europa. Sunt campioni regionali, care oferă locuri de muncă în întreaga țară și aduc o contribuție vitală la economiile lor. Mijloacele de capitalizare sunt afaceri care sunt în mare parte conduse și deținute de familii, sunt furnizori cheie de locuri de muncă stabile. Ele se găsesc adesea în zone și regiuni mai rurale, nu doar în nodurile din jurul capitalelor și principalelor zone industriale. De obicei, acestea se află în aceste regiuni de generații, ceea ce consacră și mai mult angajamentul și rezistența lor pe termen lung prin angajare și prin filantropie. În timpul pandemiei de COVID-19, importanța de a avea companii rezistente la criză a fost pusă în evidență. Într-adevăr, factorii de decizie din Europa devin din ce în ce mai conștienți de importanța de a avea companii care pot absorbi șocurile cu structuri solide de capital bazate pe prudență și o viziune pe termen lung. Cu toate acestea, multe companii cu capitalizare medie din toate statele membre au raportat că au fost excluse din planurile de redresare a COVID-19, ceea ce a condus la o situație în care multe companii nu au primit asistența de care aveau nevoie urgentă.

Definiții diferite

Termenul Mid-cap poate fi utilizat pentru a descrie un tip foarte specific de afaceri, dar există mai multe definiții contradictorii ale acestora. Acest lucru se datorează faptului că nu există o definiție europeană stabilită, ceea ce multe organizații și state membre simt că trebuie rectificat. Banca Europeană de Investiții este unul dintre singurele organisme paneuropene care recunoaște întreprinderile mijlocii, definindu-le astfel:

„Afaceri cu un numar de angajați între 250 și 3.000”[1].

Mai multe state membre, sau organisme din cadrul acestora, au propriile lor definiții diferite ale întreprinderilor mijlocii. Guvernul francez este singurul guvern cu o definiție oficială a afacerilor cu capitalizare medie (entreprises de taille intermédiaire), definindu-le astfel: „Companiile care nu aparțin categoriei IMM și care, fie au mai puțin de 5.000 de angajați, fie au o cifră de afaceri anuală care nu depășește 1,5 miliarde de euro sau un bilanț total care nu depășește 2 miliarde de euro”[2] .

În Germania, aceste afaceri sunt în mod obișnuit recunoscute ca „Mittlestand”. Această definiție este ușor diferită, deoarece „Mittlestand” include și multe IMM-uri. Potrivit Institut für Mittelstandsforschung (IfM): „Termenul „Mittelstand” este o caracteristică specială a lumii vorbitoare de germană și este definit de unitatea de proprietate și management. Conform definiției, dimensiunea unei societăți nu este factorul decisiv pentru a determina dacă aceasta aparține Mittelstand-ului. Se defineşte mai degrabă prin caracteristicile sale calitative” [3].

EFB consideră că toate cele trei definiții sunt bune și utile. Cu toate acestea, EFB ar susține că există o diferență clară între definiții în ceea ce privește numărul de angajați și acest lucru trebuie rectificat. Argumentul pentru o definiție europeană a întreprinderilor cu capitalizare medie este încurajat atunci când analizăm limitările definiției actuale din UE a IMM-urilor. Definiția IMM-urilor este cuprinzătoare pentru întreprinderile mai mici de 250 de persoane, dar atunci când o companie se extinde dincolo de această definiție, nu este justificat ca acestea să fie imediat clasificate ca o afacere mare. Alături de aceste definiții contradictorii, este clar că o definiție unificată la nivelul UE a companiilor cu capitalizare medie ar fi favorabilă și ar sprijini clusterele și ecosistemele de afaceri. Din ce am văzut de-a lungul pandemiei de COVID-19 și daca ne amintim de prăbușirea financiară de la sfârșitul anilor 2000, companiile mijlocii sunt rezistente. Ca urmare a concentrării lor asupra capitalului uman în detrimentul profitului, ei au investit adesea bani în capitaluri proprii pentru a-i folosi în perioadele de criză. De fapt, în criza financiară din 2008, întreprinderile cu capitalizare medie au creat, în general, locuri de muncă. Între 2008 și 2016, în Franța, întreprinderile cu capitalizare medie au creat o cifră netă de peste 335.000 de locuri de muncă [4].

2. Efectul de blocare

EFB ar dori să precizeze că sprijină obiectivele definiției IMM-urilor. Cu toate acestea, există riscul ca si companiile să fie restricționate de definiție, lucru pe care Comisia Europeană și Parlamentul European l-au recunoscut drept un potential „ efect de blocare” [5]. Dacă un IMM este în creștere, odată ce trece de parametrii specifici care îl clasifică drept IMM, este probabil ca acesta să fie clasificat drept o afacere mare, oferindu-le noi provocări și sarcini, inclusiv reglementări, taxe și birocrație sporită. În plus, aceștia riscă să li se refuze accesul preferențial la fondurile publice. EFB consideră că acest lucru creează complexitate în elaborarea politicilor. Ar trebui să ne încurajăm întreprinderile să se dezvolte și să le dăm posibilitatea să prospere pe piața unică și nu numai. Stabilirea unei definiții pentru afacerile cu capitalizare medie ar oferi IMM-urilor o perioadă de tranziție mai sigură. Astfel, permițându-le să participe la beneficiile de a fi un IMM, încurajându-i în același timp să se dezvolte în mod durabil. Pe termen lung, acest lucru ar duce, de asemenea, la o mai bună concurență între Europa și restul lumii. Acest lucru ne-ar permite să înființăm afaceri mai mari și să creștem puterea economică deținută în Europa. Un studiu recent a arătat că dintre cele mai valoroase 50 de firme din lume, doar 7 sunt europene, o cifră în scădere față de 17 în 2006. Nu mai puțin de 31 dintre aceste firme sunt americane, iar 8 chineze [6]. Dacă vrem să concuram la nivel global, trebuie să încurajăm extinderea în cadrul întreprinderilor pentru a crea un mediu de afaceri mai larg cu care să concureze pe scena globală.

3. O mai bună înțelegere a ecosistemelor noastre industriale și de afaceri

În întreaga Uniune Europeană, afacerile noastre prosperă în așa-numitele „ecosisteme de afaceri”. Mid-caps, împreună cu IMM-urile și marile companii, formează o componentă vitală în cadrul acestor ecosisteme. Crearea unei definiții recunoscute a întreprinderilor cu capitalizare medie ar duce la o mai bună reprezentare a organizarii economice europene și ar crea măsuri și statistici mai sustenabile. Acesta este primul pas necesar în adaptarea cadrului de reglementare la problemele întâmpinate de IMM-urile și întreprinderile mijlocii cu capitalizare rapidă din UE. Comisia Europeană ar fi, de asemenea, încurajată să-și actualizeze procedurile de acces la contractele de achiziții publice pentru întreprinderile care contribuie la extinderea producției, a ocupării forței de muncă, a creșterii și a inovației în întreaga Europă. Pentru a completa această recunoaștere a întreprinderilor mijlocii din ecosistemele noastre, Comisia Europeană trebuie să introducă, de asemenea, un „test pentru intreprinderile cu capitalizare medie”, la fel ca actualul „Test al IMM-urilor”. Acest test ar asigura că politicile nu au un efect negativ asupra întreprinderilor noastre mijlocii și le sprijină creșterea și contribuția la ecosistemele noastre de afaceri și la piața unică. Acest lucru ar duce la crearea unei politici mai bune și la o Uniune Europeană mai prosperă. Rolul fundamental al întreprinderilor mijlocii și al IMM-urilor ar fi, prin urmare, privit cu acuratețe ca un activ strategic, mai degrabă decât doar diferența semnificativă dintre întreprinderile mici și cele mari.

4. Accesul la finanțare și sprijin financiar

În timpul crizei COVID-19, a devenit rapid clar că accesul la fonduri de sprijin și redresare era problematic pentru întreprinderile mijlocii. Măsurile în întreaga UE au vizat sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari. Prin urmare, acest lucru a lăsat intreprinderile cu capitalizare medie fără o opțiune clară disponibilă pentru a le ajuta, lăsându-i pe unii în situații precare. Acest lucru ar trebui rectificat cât mai curând posibil, astfel încât companiile cu capitalizare medie să poată obține sprijin explicit care să le ajute să acceseze fondurile UE de redresare și fondurile din statele lor membre create în contextul pandemiei de COVID-19. Acest lucru va asigura că aceștia pot contribui la repornirea industriei în Europa. Trebuie remarcat faptul că aprobarea de către Parlamentul European a Uniunii Piețelor de Capital (CMU) este un prim pas bun pentru recunoașterea acestei probleme și este un început excelent pentru a oferi acces la finanțare pentru companiile cu capitalizare mijlocie [7].

5. Sprijinirea cercetării și dezvoltării

În prezent, sprijinul pentru cercetare și dezvoltare este oferit în primul rând companiilor mici de pe piețele locale sau proiectelor majore conduse de companii mari și există foarte puține sanse pentru a permite participarea companiilor cu capitalizare medie.. Pe de o parte, sunt cele destinate companiilor mici, unde raportul cost/beneficiu obtinut le face neinteresante pentru cele cu capitalizare medie. Pe de altă parte, există cele care vizează companii foarte mari, care sunt imposibil de obținut și administrat de o companie mijlocie, astfel încât cele cu capitalizare medie sunt excluse de facto. Proiectul în sine trebuie să fie foarte mare, cuprinzând companii din diferite piețe și țări și implicând mai multe universități și centre tehnologice. Este vital să se stabilească politici care vizează companiile mijlocii și orientate către nivelul lor de cheltuieli și investiții. Acestea ar trebui să aibă linii corespunzătoare în Banca Europeană de Investiții (BEI) și Fondul European de Investiții (FEI).

6. Achizitii publice

Crearea unei categorii pentru companiile cu capitalizare medie la scară europeană ar putea conduce Comisia să regândească procedurile de accesare a contractelor de achiziții publice pentru a include si companiile cu capitalizare medie care aduc contribuții puternice la creștere, inovare și ocuparea forței de muncă în întreaga Europă.

Necesitatea de a sprijini companiile cu capitalizare medie și de a recunoaște munca lor valoroasă de campioni regionali este în creștere; Dacă nu reușim să facem acest lucru, am putea vedea vremuri dificile în viitor pentru afacerile noastre, în special în redresarea din criza COVID-19 și din Ucraina. Acum este momentul să recunoaștem campionii noștri de afaceri cu capitalizare medie și să îi sprijinim în munca lor în Europa și în regiunile acesteia. Aprilie 2022

European Family Businesses (EFB) este o federație a 16 asociații naționale de afaceri de familie. Scopul nostru este de a face factorii de decizie politică conștienți de contribuția afacerilor de familie la societate în general și de a promova politici care conduc la antreprenoriatul pe termen lung. Membrii noștri reprezintă o cifră de afaceri de peste un trilion de euro, 10% din PIB-ul european.

Family Business Network Romania este parte a European Family Businesses. Membrii Family Business Network Romania: Adrem Invest, Agricin, Amset Prodexim, Arena City Center, Autonom, Bog’art, Cristim, Dinamic 92 Distribution, DMF Poliplast, Electra, Eximtur, FAN Curier, Fildas Trading, Flame Data Technologies, Global Vision, Imob, Integrata Pascani, Ivatherm, M&M Product, Novaintermed, Piata de Gros Abundia, Sandra Trading, Secom Healthcare, Secpral Pro Instalatii, Skela Industries, Tecnostar Consulting, Temad Co, Tester Grup, Transavia.

[1]https://www.eib.org/en/about/priorities/sme/index.htm#:~:text=Support%20for%20SMEs%20is%20an%20EIB%20Group%20priority&text=small%20enterprises%20(10%2D49%20employees,250%2D3%20000%20employees*) 

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000019961059 

[3] https://www.ifm-bonn.org/en/definitions/definitions 

[4] https://m-eti.fr/a-propos/ 

[5] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0304_EN.html?redirect 

[6] https://www.economist.com/business/2016/06/30/from-clout-to-rout 

[7] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0266_EN.pdf 

Comments are closed