Prezentare FBN România

Family Business Network România („FBN România”) a luat naștere în anul 2012 și urmărește să popularizeze în România conceptul de „family business”, astfel cum este recunoscut la nivel european și să aducă la cunoștința autorităților existența, potențialul afacerilor de familie și necesitatea unui parteneriat obligatoriu cu acestea.

Începând cu anul 2015, FBN România a devenit membră a European Family Businesses, cu sediul la Bruxelles. Pentru detalii a se vedea  www.europeanfamilybusinesses.eu.

Ce oferim

 • susținerea conceptului de afacere de familie în considerarea climatului național, regional și internațional în care acesta se desfășoară;
 • consilierea familiilor implicate în afaceri în asigurarea stabilității afacerii;
 • asigurarea accesului la evenimente de networking locale și internaționale;
 • intermedierea contactului cu specialiști, consultanți și furnizori de know-how de specialitate;
 • susținerea intereselor specifice ale afacerilor de familie în fața autorităților locale, centrale și internaționale, prin activități de lobby și informare;
 • promovarea României și a afacerilor românești în cadrul relațiilor cu organizații similare naționale și internaționale.

Valorile noastre

 1. iStock_000053557818_Double

  Familia – Familia deține, administrează sau este implicată într-o afacere pe care intenționează să o transmită de la o generație la alta.

 2. Proprietatea – Familia deține pachetul majoritar și/sau controlul afacerii.
 3. Excelență – Afacerea creează și oferă produse și servicii recognoscibile și respectate în domeniul respectiv și în aria geografică de distribuție.
 4. Angajamentul – Familia și afacerea în sine se angajează să aibă un comportament responsabil și să contribuie la dezvoltarea comunităților în cadrul cărora își desfășoară activitatea.
 5. Continuitatea – reprezintă pilonul dezvoltării afacerii. Viziunea asupra business-ului se transmite, dar se și adaptează la nou. Înseamnă generații de-a rândul de proprietari și, deseori, generații de-a rândul de angajați, întreprinderea devenind, într-un fel, o mare familie. Așa este în Japonia, unde există firme cu o vechime mai mare de 1.000 de ani.
 6. Marca afacerii – pornește de la o idee și ajunge să reprezinte o adevărată cultura, un ansamblu de valori materiale și spirituale, atașate unor responsabilităţi create pentru a fi transmise din generaţie în generaţie.
 7. Aprecierea individuală – afacerea de familie promovează corectitudinea și moralitatea în aprecierea muncii și în promovarea persoanelor de valoare reală.
 8. Mândria – apartenența la o comunitate performantă și asumarea regulilor acesteia duce la dezvoltarea fair-play-ului și a spiritului de echipă, la conștientizarea propriei valori și a valorii companiei care aparține familiei tale sau în care îți desfășori activitatea.

 

valori fbn


Misiune și viziune

Popularizarea conceptului de „afacere de familie”:

 • Familia – Înțeleasă prin membri actuali și generațiile viitoare;
 • Proprietatea – În sensul de deținere, participare, procente;
 • Afacerea – Compania în care familia deține controlul și în care implicarea afectivă precede interesul patrimonial;
 • Viziunea – Eu, familia și afacerea în următorii 20, 30, 50> de ani.

Comments are closed