Instrumentul pentru situații de urgență al pieței unice, dezbătut de către Consiliul UE

Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei

Family Business Network România vă informează că miniștrii din Uniunea Europeană au discutat despre Instrumentul pentru situații de urgență al pieței unice (SMEI), pe care Comisia Europeană l-a prezentat în septembrie 2022. SMEI creează un instrument pentru coordonarea și asigurarea liberei circulații a bunurilor, serviciilor și persoanelor în perioade de criză.

“Piața unică este un atu major al Uniunii Europene și o prioritate importantă pentru președinția noastră. Crizele recente au arătat necesitatea de a asigura o piață unică deschisă și accesibilă în orice moment și importanța liberei circulații a mărfurilor și a persoanelor. UE va lucra împreună pentru a evita orice perturbări ale pieței unice. Reacțiile miniștrilor ne vor ajuta să continuăm discuțiile ulterioare din timpul Președinției cehe”, a declarat dl. Jozef Síkela, ministrul ceh al Industriei și Comerțului

În cadrul dezbaterilor, miniștrii au fost de acord că libera circulație a mărfurilor, serviciilor și persoanelor ar trebui garantată în orice moment – în special în perioadele de criză.

În timpul intervențiilor lor, miniștrii au subliniat faptul că, în cazul SMEI, trebuie găsit echilibrul corect între rolul statelor membre și rolul Comisiei Europene. Miniștrii au convenit, în general, că SMEI trebuie să fie în concordanță cu instrumentele de criză existente și cu instrumentele aflate în discuție în prezent. Mai mulți miniștri au cerut definiții clare ale termenilor precum „criză” și criterii clare pentru activarea SMEI. Unii miniștri au subliniat necesitatea transparenței în noul instrument propus și a unei sarcini administrative limitate pentru companii.

Ecodesign pentru reglementarea produselor durabile

Miniștrii au discutat, de asemenea, propunerea de reglementare a proiectării ecologice pentru produse durabile (ESPR), care a fost prezentată de Comisia Europeană în primăvara anului trecut.

Propunerea urmărește să se asigure că bunurile fizice de pe piața UE (cu excepția alimentelor, furajelor și medicamentelor) sunt produse într-un mod mai ecologic, circular și mai eficient din punct de vedere energetic. ESPR introduce un „pașaport pentru produse digitale” și posibilitatea de etichetare a produselor, de exemplu în ceea ce privește reparabilitatea acestora. Acest lucru va îmbunătăți cunoștințele consumatorilor cu privire la impactul asupra mediului al achizițiilor lor.

De asemenea, regulamentul urmărește să asigure o mai bună funcționare a pieței unice prin stabilirea unui set comun de reguli pentru a evita fragmentarea reglementărilor. În această notă, miniștrii au oferit îndrumări pentru negocierile ulterioare cu privire la propunere. Miniștrii au subliniat că ESPR poate stabili norma pentru produsele durabile în Uniunea Europeană și au subliniat modul în care poate ajuta consumatorii și întreprinderile în tranziția verde și digitală. Majoritatea statelor membre au salutat „pașaportul pentru produse digitale” propus și cerințele de proiectare ecologică din spatele acestuia. Miniștrii au convenit în linii mari că acest „pașaport pentru produse digitale” poate contribui la asigurarea liberei circulații a produselor durabile care sunt potrivite pentru o economie circulară în cadrul pieței unice.

Unele state membre au împărtășit preocupările cu privire la utilizarea pe scară largă a actelor delegate în propunere și provocările cu care s-ar putea confrunta autoritățile naționale de supraveghere a pieței în aplicarea noilor cerințe. Mai multe state membre au exprimat necesitatea de a evita o povară administrativă suplimentară pentru companiile din UE, în special pentru IMM-uri.

Sursa foto si text: www.consilium.europa.eu

Mai multe informatii despre acest subiect pot fi citite aici: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2022/09/29/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Competitiveness+Council

Comments are closed