Cum puteți deveni membru al FBN România?

Dobândirea calității de membru

Poate deveni membru al Asociației doar persoana (fizică sau juridică) acceptată de către aceasta. Condițiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidat sunt:

 • avizul Comisiei de Admitere privind îndeplinirea Criteriilor de admitere;
 • acordul Consiliului Director;
 • acordul Adunării Generale.

În cazul afacerilor de familie de notorietate, se va folosi o procedură simplificată de aprobare a aderării respectivului candidat, direct de către AGA, fără a mai fi necesar avizul Comisiei de Admitere și acordul Consiliului Director. Aplicarea procedurii simplificate va fi analizată concret, de la caz la caz.

Criteriile de admitere sunt stabilite şi modificate de Adunarea Generala.

Vor fi analizate, fără a se limita la acestea, următoarele aspecte:

 • Vechimea afacerii de familie, înregistrată ca persoană juridică română (preferate afacerile cu o vechime de minim 10 ani);
 • Deţinerea de către membrii unei familii a pachetului de control, astfel cum este definit de lege, de actele constitutive sau de prevederile FBN INTERNATIONAL sau FBN EUROPE;
 • Plata la zi a impozitelor şi taxelor, lipsa datoriilor;
 • Existenţa a cel puţin 3 recomandări din partea membrilor Asociaţiei.

Vor mai fi avute in vedere:

 • Deţinerea de către cel puţin un membru al familiei a unei poziţii executive de decizie în managementul la vârf al afacerii;
 • Cifra de afaceri consolidată pe grup şi rezultatul mediu financiar (min.5 milioane de Euro/an fiscal în ultimii 3-5 ani și rezultat financiar pozitiv);
 • Numărul de angajaţi – min.20;
 • Gradul de îndatorare şi starea de insolvenţă;
 • Implicarea în eventuale practici anticoncurenţiale in extenso;
 • Nedeţinerea de funcţii politice sau publice;
 • Moralitatea, percepţia publică;
 • Dorinţa păstrării business-ului în familie;
 • Implicarea în activităţi umanitare, ale societăţii civile etc.
 • Derogările de la aceste criterii sunt acceptabile numai în urma unor analize punctuale, de la caz la caz, în funcție de profilul fiecarui candidat în parte.

Incompatibilități

Nu poate dobândi calitatea de membru asociat:

 • persoana care are antecedente penale sau fiscale care o fac inaptă de a fi asociat sau administrator într-o societate comercială;
 • persoana activă politic sau care este numită cu sprijin politic în funcții publice de execuție în aparatul central sau local, chiar dacă nu este membru de partid;
 • persoana care are exclusiv cetățenia/naționalitatea altui stat.

Definiția afacerii de familie

O companie este afacere de familie dacă:

 • Majoritatea drepturilor de decizie aparține, direct sau indirect, *fondatorului – persoană fizică sau **persoanei fizice dobânditoare sau ***soțului/soției, părinților, copiilor sau moștenitorilor direcți ai acestuia.
 • Cel puțin un membru al familiei este implicat în conducerea firmei.
 • Companiile listate se încadrează în noțiunea de „afacere de familie” dacă persoana care a fondat sau a achiziționat firma sau familia sa deține cel puțin 25% din drepturile de decizie la care este îndrituit prin deținerea de capital.

Comments are closed