Ordonanță de urgență nr. 153/2020 pentru instituirea unei măsuri de stimulare pentru creșterea capitalului propriu

 ey-romania-FBN-RomaniaOrdonanța introduce următoarele modificări principale:
 • Clarificări cu privire la aplicarea bonificațiilor acordate pentru plata impozitului pe profit;
 • Modificarea termenelor de depunere și plată a impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și impozitului specific;
 • Acordarea de reduceri de impozit pentru stimularea menținerii și creșterii capitalurilor proprii.
 

În continuare sunt detaliate aceste prevederi:

 • Se aduc clarificări cu privire la definitivarea impozitului pe profit anual – pentru pregătirea declarației anuale de impozit pe profit, bonificația calculată pentru trimestrele I, II și III ale anului 2020 conform OUG 33/2020, se scade din valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, în limita sumei de impozit pe profit datorate;
 • Se clarifică faptul că bonificația se acordă și pentru impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială, care se stinge cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali precedenți;
 • Nu în ultimul rând, se menționează că acei contribuabilii care nu au aplicat bonificația de impozit pe profit pentru trimestrele pentru care au depus deja declarațiile pot beneficia, de asemenea, de bonificație prin depunerea unei declarații rectificative;
 • Se aduc clarificări de aplicare a bonificației pentru contribuabilii cu un an fiscal diferit de anul calendaristic.
 

Modificarea termenelor de depunere și plată a impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și impozitului specific

Începând cu anul 2021, se modifică termenele de declarare și plată a impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și impozitului specific, după cum urmează:

 • Termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit va fi până la de 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat pentru contribuabilii cu an fiscal modificat;
 • Termenul de depunere a declarației aferente trimestrului IV pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor va fi până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
 • Termenul de depunere a declarației aferente semestrului II pentru impozitul specific va fi până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.
 

Acordarea de reduceri de impozit pentru stimularea menținerii și creșterii capitalurilor proprii

 • Se acordă reduceri de impozit de până la 15% pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor, impozit specific în perioada 2021-2025, după cum urmează:

– 2%, dacă valoarea capitalurilor proprii contabile în anul pentru care datorează impozitul este pozitivă și cel puțin jumătate din valoarea capitalului social subscris;

– între 5% și 10% pentru creșteri anuale a capitalurilor proprii ajustate, în funcție de procentul de creștere (cu condiția în care capitalurile proprii sunt cel puțin jumătate din valoarea capitalului social subscris). Capitalurile proprii ajustate includ: capitalul social subscris, patrimoniul regiei/public/privat, prime de capital, rezerve legale statutare sau alte rezerve constituite din profitul net, soldul creditor al rezultatului net reportat.

– 3% începând cu anul 2022, dacă contribuabilul înregistrează creșteri ale capitalurilor proprii ajustate comparativ cu anul 2020.

 • Reducerile se cumulează, astfel că în anul 2021 un contribuabil poate obține o reducere de maxim 12% iar începând cu anul 2022 o reducere de maxim 15%.
 • Aceste prevederi nu se aplică pentru contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară (de exemplu bănci, IFN-uri, brokeri de asigurări, fonduri de pensii).
 Cum influențează cele de mai sus activitatea companiei dumneavoastră?
 • Cu privire la bonificații, dacă nu ați aplicat bonificația pentru că aveați impozit pe profit de recuperat și nu erați în poziție de plată, acum veți putea depune declarații rectificative pentru a aplica bonificația;
 • Cu privire la modificarea termenelor de depunere a declarațiilor, veți avea mai mult timp pentru finalizarea calculelor de impozit și veți evita situația în care trebuie să depuneți declarații rectificative pentru a reflecta ajustările de audit;
 • Cu privire la noile reduceri pentru menținerea/creșterea capitalurilor proprii, puteți obține reduceri de pana la 15% de impozit. Este recomandat să efectuați o analiza pentru estima beneficiile pe care le puteți obține prin aplicarea de diverse soluții de îmbunătățire a capitalurilor proprii.

Sursa: EY Romania

Comments are closed

‹ Înapoi