Asociația Administratorilor Independenți devine punte de legătură între România și Rețeaua Internațională de Guvernanță Corporativă

Asociația Administratorilor Independenți (AAI) a devenit membru în Rețeaua Internațională de Guvernanță Corporativă (ICGN – International Corporate Governance Network), organizație globală non-profit din care fac parte cei mai mari investitori instituționali la nivel mondial (fonduri de pensii, societăți de administrare a investițiilor, societăți listate, firme de consultanță) cu active totale în administrare ce depășesc 54 mii de miliarde dolari SUA, în peste 45 de țări din Europa și America

Sorana Baciu, Președinte AAI

Sorana Baciu, Președinte AAI a declarat „Suntem deosebit de onorați, și în același timp mândri că Asociația Administratorilor Independenți a fost acceptată ca membru în ICGN. Prin această afiliere,  AAI va avea posibilitatea să asigure transferul celor mai  bune practici în domeniu, companiilor cu  capital  românesc. Guvernanța corporativă este un factor important în decizia investitorilor instituționali de a intra pe o anumita piață. Mai ales  acum, când piața de capital din România a fost avansată la statutul de Piață Emergentă Secundară,  aplicarea principiilor  guvernanței corporative   devine un avantaj competitiv pentru societățile listate, în  vederea atragerii de finanțare pe termen mediu și lung, cu costuri rezonabile”.

 

 

 

 

Kerrie Waring, Chief Executive Officer ICGN

Kerrie Waring, Chief Executive Officer ICGN, a adăugat: “Rețeaua Internațională de Guvernanță Corporativă salută cu mândrie aderarea la organizația  noastră a Asociației Administratorilor  Independenți. Membrii consiliilor de administrație și  investitorii împart responsabilitatea comună de a menține și spori valoarea pe termen lung a  companiilor, fapt care contribuie la economii și  comunități puternice. De aceea este atât de important ca  organizațiile precum AAI să participe activ în dialogul cu investitorii globali prin intermediul ICGN,  pentru a contribui la crearea unor standarde de guvernanță corporativă care să asigure că suntem  corect echipați pentru a face față provocărilor  și oportunităților economice la nivel mondial, în prezent și pe viitor.”

 

 

 

Despre AAI: Asociatia Administratorilor Indepedenti (AAI) este o asociație profesională a cărei misiune este de a promova guvernanța corporativă pentru excelență în afaceri. AAI își propune să contribuie la îmbunătățirea standardelor profesionale ale membrilor din consiliile de administrație, pentru dezvoltarea și cresterea valorii companiilor românești. Pentru mai multe detalii vă rugăm accesați: https://www.administratorindependent.ro/


 

Despre ICGN: Înființată în 1995, Rețeaua Internațională de Guvernanță Corporativă (International Corporate Governance Network-ICGN) este condusă investitori care au în administrare active de peste 54 mii de miliarde de dolari SUA în peste 45 de piețe. ICGN este o autoritate de prim rang în domeniul standardelor globale de guvernanță corporativă și de administrare din partea investitorilor. ICGN promovează standarde înalte de practică profesională deopotrivă în rândul investitorilor și al companiilor, standarde care au ca scop crearea prin eforturi comune a valorii pe termen lung a companiilor, capabilă să contribuie la dezvoltarea de economii sustenabile peste tot în lume. Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați https://www.icgn.org/

Comments are closed